मराठी निबंध | MARATHI NIBANDH | ESSAY IN MARATHI

मराठी निबंध | MARATHI NIBANDH | ESSAY IN MARATHI नमस्कार मित्रांनो, आपले marathiessay.in वर स्वागत आहे. ह्या वेबसाइट वर तुम्हाला सर्व प्रकारचे मराठी निबंध मिळतील. १ ली पासून ते १२ वी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मराठी निबंध ह्या वेबसाइट वर लिहिलेले आहे. तसेच 

हा निबंध तुम्ही तुमच्या सरावासाठी नक्कीच वापरु शकता तसेच, सराव करुन हा चांगले निबंध कसे लिहायचे यासाठीही आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांना मदत करतो.

लक्षात ठेवा मित्रांनो जो शिकून पुढे जातो तोच यशस्वी होतो, आम्ही आशा करतो की या निबंधामुळे तुम्हाला चांगले निबंध लिहीण्यास प्रोत्साहन मिळेल. 

आम्ही परिक्षेत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारे परिक्षेत फसवणूक / चिटींग करण्यास प्रोत्साहन देत नाही. आम्ही हे निबंध फक्त विद्यार्थ्यांच्या सरावासाठी व मार्गदर्शनासाठी लिहीत आहोत. 

 आम्ही आशा करतो की या वेबसाइट वरुन तुम्हाला मराठी निबंध लेखनासाठी मदत होईल.

आपण शालेय कार्यक्रमांच्या विविध स्पर्धा आणि भाषणांसाठी मराठी निबंध शोधत आहात? मग आपण येथे योग्य वेबसाइट आहात, आम्ही सर्व वर्ग विद्यार्थ्यांसाठी लांब आणि लहान स्वरूपात असंख्य निबंध विषय एकत्र केल्यामुळे मराठी निबंध लेखनासाठी सर्व प्रकारचे विषय आपल्याला मिळतील. होय, आपण जे ऐकले ते बरोबर आहे, ह्या वेबसाइट वर ८ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठे व विस्तृत मराठी निबंध आणि वर्ग १ ली ते ७ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी छोटे व सुवाच्च मराठी निबंध मिळतील.

शिवाय, आपल्याला शालेय कार्यक्रमांमधील भाषणांसाठी मराठीतील विविध विषयांवर मुद्दे व भाषण सुद्धा मिळतील. मराठीतील या हे मुद्दे विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना विशेष कार्यक्रमांवरील शाळेच्या भाषणावेळी मदत करतील. म्हणूनच, मराठी निबंधांची एक भव्य यादी खाली दिलेली आणि विद्यार्थ्यांनी शाळांकडून घेतल्या जाणार्‍या प्रत्येक कार्यक्रमात भाग घ्यावा व ह्या निबंधांचा उपयोग करुन बक्षिसे जिंकावी.

मराठी निबंधाचे प्रकार | TYPES OF MARATHI ESSAY / MARATHI NIBANDH

प्रसंगलेखन / प्रसंगावर निबंध

प्रसंगलेखन म्हणजे वर्णनात्मक निबंधच होय. वर्णनात्मक निबंधात आपण पाहिलेल्या, अनुभवलेल्या प्रसंगाचे वर्णन करायचे असते. तसेच एखाद्या स्थळाचे, प्रसंगाचे, निसर्गातील सुंदर किंवा भीषण दृश्याचे चित्र शब्दांनी रेखाटायचे असते. साधारणतः निबंधाचे सर्व विषय आपल्या परिचयाचे असतात. त्या प्रसंगात आपण असतो, तर काय झाले असते? असा नुसता विचार जरी मनात आला, तरी आपण त्या प्रसंगाशी एकरूप होतो, आपल्या कल्पना, भावना, विचार सारे काही तिथे एकवटते. अशा भावनिक स्थितीत आपण त्या प्रसंगाचे वर्णन केले, तर ते कोरडे वर्णन राहत नाही; ते संवेदनशीलतेने प्रभावी बनते. वाचणाऱ्याच्या मनाला भिडते. त्याच्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग साक्षात उभा राहतो. हेच वर्णनकौशल्य या प्रकारच्या निबंधात अपेक्षित असते.

आपण पाहिलेले दृश्य वाचकांच्या डोळ्यांसमोर उभे राहील, अशी आपल्या निबंधाची चित्रदर्शी भाषा असावी.

प्रसंगलेखनातील महत्त्वाच्या बाबी :

 • (१) प्रसंगाचे / घटनेचे स्वरूप स्पष्ट झाले पाहिजे.
 • (२) त्यासाठी सूक्ष्म निरीक्षणक्षमतेची आवश्यकता असते. मग बारीकसारीक तपशिलांसह प्रसंगाचे वर्णन करता येते.
 • (३) प्रसंगातील भावनांचेही दर्शन घडणे आवश्यक असते.
 • (४) चेहर्यावरचे भाव, हावभाव, शब्दांचे उचन्चारण वर्गैरेमधून संवेदनशीलता दिसते. प्रसंगवणनात त्याची अपेक्षा असते.

आत्मकथनात्मक निबंध

आत्मकथन म्हणजे स्वत:च्या आयुष्याविषयीची माहिती किंवा वृत्तान्त. आपण ज्या गोष्टीचे आत्मवृत्त लिहीत असतो ती व्यक्ती किंवा वस्तु आपणच आहोत अशी कल्पना करून लिहायचे असते. म्हणूनच हा लेखनप्रकार

प्रथमपुरुषी लिहायचा असतो.

या लेखनप्रकारात त्या त्या गोष्टीचा जन्म, परिस्थिती बदल, आजची स्थिती, जगताना वाटणारी सुखद्ःखे

इत्यादी गोष्टींचा उल्लेख करणे आवश्यक असते.

आत्मकथनातील महत्त्वाच्या बाबी :

 • (१) माणसाप्रमाणेच अन्य प्राणी, पक्षी, जलचर, वनस्पती यांना भावभावना व सुखद:खे असतात, असे मानणे.
 • (२) माणसाप्रमाणेच निर्जीव वस्तूंनाही सुखद:खे वर्गैरे भावभावना असतात, असे मानणे.
 • (३) माणसाच्या जीवनात सर्व प्राणिमात्र व निर्जीव वस्तु यांचे महत्त्वाचे कार्य असते, हे लक्षात घेणे.
 • (४) सर्वच प्राणिमात्र व निर्जीव वस्तू या सगळ्यांचे अस्तित्व एकमेकांवर अवलंबून असते, असे मानणे.
 • (५) त्या गोष्टींच्या जागी आपण आहोत, असे मानून कल्पनेने त्यांच्या सुखदुःखांचा अनुभव घेणे आणि त्याचे लेखन करणे.
 • (६) आत्मकथनाचा विषय विद्यार्थ्यांच्या परिचित अनुभवविश्वातलाच असेल.
 • (७) या निबंधात, सजीव व निर्जीव वस्तू स्वतःच बोलत आहे, अशी कल्पना केलेली असल्याने या निरबंधाचे लेखन प्रथमपुरुषी एकवचनी असले पाहिजे.

वैचारिक निबंध

कोणत्याही विषयाचा सखोल व सर्वागीण आढावा घेऊन स्वतःचे मौलिक विचार मुद्देसूदपणे मांडणे यालाव ‘वैचारिक लेखन’ म्हणतात. या लेखनात स्वतःच्या विचारांना महत्त्व असतेच; त्याचबरोबर तर्कशुद्ध मांडणीलाही महत्त्व असते. या प्रकारात दिलेले विषय हे आपल्या अवतीभवतीच्या परिस्थितीच्या संदर्भातीलय असतात.

आपल्या भोवतीच्या सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या त्रुटी आहेत; या शुटींमागील कारणे कोणती आहेत: ही कारणे कशी दूर करता येतील; ही कारणे दूर करताना कोणत्या अडवणी संभवतात; त्या अडचणींवर मात कशी करता येईल इत्यादी प्रश्नांवा ऊहाषोह या प्रकारव्या लेखनात अपेक्षित असतो. या लेखनाला निबंध’ असेही म्हणतात.

 • आपला विचार मांडताना आपल्या विचारला अनुकूल असलेले सगळे मुद्दे आपण लक्षात घेतले पाहिजेत. त्याचबरोबर आपल्या विचाराला प्रतिकूल असलेले मुद्देही लक्षात घेतले पाहिजेत. म्हणजेव दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे.
 • विरुद्ध बाजू कशी निराधार वा चुकीची आहे, हे सप्रमाण दाखवून दिले पाहिजे. मग आपल्याला अनुकूल मुद्द्यांतील सामर्थ्य स्पष्ट करून आपली बाजू कशी योग्य आहे. हे सांगितले पाहिजे. पण हे अत्यंत थोडक्या शब्दांत करावे.

या प्रकारच्या लेखनाची भाषा सोपी असावी. भारदस्त भाषा असली म्हणजे आपला विवार श्रेष्ठ ठरतो. असे नाही. मात्र या लेखनाची प्रकृती गंभीर असते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे विदयाश््यानी स्वतवे विचार, स्वत:च्या शब्दांत मांडणे अपेक्षित आहे.

कथनात्मक निबंध

कथनात्मक निबंध म्हणजे स्वत:हाच्या अनुभवातून लिहीला गेलेला निबंध. शक्यतो हा निबंध प्रथम पुरुषाच्या रुपात लिहीला जातो. यामध्ये लेखक स्वत:चे अनुभवाच्या विषयांवर च निबंध लिहीतो उदा. माझा शाळेचा पहिला दिवस, मी पाहिलेला गणपती उत्सव, इ.

हा निबंध कथाप्रधान निबंध असतो, म्हणजे यामध्ये बाकी प्रकारांएवजी कथा लेखन जास्त असते.

मराठी निबंधाचे विभाजन / DIVISION OF MARATHI NIBANDH / HOW TO WRITE ESSAY IN MARATHI ?

ESSAY IN MARATHI , मराठी निबंध

प्रस्तावना :

पहिल्या परिच्छेदात, लेखिकाने विषयावर प्रेक्षकांना आकर्षित करणे आवश्यक आहे आणि सुरुवातीला आपल्या निबंधाशी जोडले जावे अशा विषयाची लक्ष वेधून घेणारी मोहक ओळ तयार केली पाहिजे. लेखकाने पहिल्या परिच्छेदात निबंधाचा अगदी थोडक्यात सारांश सादर करावा. सामान्यत: ते फार लांबपर्यंत वाढू नये, सुमारे ४-६ ओळींमध्ये समाप्त होणे आवश्यक आहे.

संकल्पना परिच्छेद :

या परिच्छेदात निबंधातील मुख्य संकल्पना सांगितल्या जातात, त्या विषयांवर मर्यादा ठरवतात आणि निबंधाच्या संघटनेला सूचित करतात. संपूर्ण निबंधासाठी, संकल्पना मुद्दे ( थीसिस स्टेटमेन्ट्स ) आपल्याला काय सांगायचे आहे आणि आपल्या कल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणते मुख्य मुद्दे आपण वापरणार आहोत हे वाचकांना गरजेचे आहेत.

शरीर :

प्रबंधातील मुख्य मुद्दे निबंधाच्या मुख्य भागाद्वारे समर्थित आहेत. प्रत्येक मुद्दा एक किंवा अधिक परिच्छेदाद्वारे विकसित केला जाईल आणि विशिष्ट तपशीलांसह समर्थन करेल.

व्यवस्थित प्रवाहामध्ये माहिती तयार करा आणि चांगल्या सहभागासाठी वाचकांना गोंधळ मुक्त निबंध द्या.

निष्कर्ष :

समारोपाच्या परिच्छेदामध्ये लेखकाने समाप्तीकरण संक्रमण आणि प्रबंध पुन्हा सुरू करण्यावर भर दिला पाहिजे. तसेच, मुख्य विषय आणि उपशास्त्रीय विषय, जागतिक विधाने किंवा पुनर्भ्रंश निबंधाच्या शेवटी जोडले जावे.

मराठी निबंध लेखन कसे करावे / मराठी निबंध लेखनाच्या टिपा / MARATHI NIBANDH LEKHAN KASE KARAVE / TIPS TO WRITE ESSAY IN MARATHI

खाली काही टीपा आहेत ज्या कोणत्याही प्रकारच्या कार्यक्रमासाठी इंग्रजीमध्ये निबंध लिहिताना राखल्या पाहिजेत. खालील मुद्दे पहा आणि अनुसरण करा:

 • आपला निबंध एक मनोरंजक आणि योग्य शीर्षकासह सादर करा. प्रेक्षकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांच्या कुतूहलास उत्तेजन देण्यासाठी हे मदत करते.
 • निबंध ३००-५०० शब्दांदरम्यान ठेवा. लोक नेहमीच लहान निबंध वाचण्यासाठी आकर्षित होतात आणि येथे उल्लेखित श्रेणी ही आदर्श लांबी आहे. आपण ते वाढवू किंवा कमी करू इच्छित असल्यास छोट्या-छोट्या परिच्छेदांचा वापर करावा.
 • मराठीमध्ये निबंध लिहिताना सोपी आणि कुरकुरीत भाषा वापरा. खोल जाऊ नका आणि वाचण्यासाठी कठीण शब्दांचा वापर करून निबंधातील गुंतागुंत वाढवू नका. यामुळे वाचताना वाक्याचा प्रवाह मोडतो.
 • निबंध संपल्यानंतर पुन्हा तपासणी करणे आवश्यक आहे कारण व्याकरणातील चुका काढणे आवश्यक आहे. तर, अचूक विरामचिन्हे आणि शब्दलेखन वापरा आणि आपल्या वाचकाला निबंधासह जोडा.
 • एखादा निबंध सुरू होण्यापूर्वी आपले विचार लिहून काढा आणि एक मसुदा तयार करा. या प्रमाणे, आपण आपल्या निबंधाला योग्य प्रवाह देऊ शकाल आणि गोंधळ होणार नाही याची खात्री करा.

या प्रकारे आपण मराठी निबंध | MARATHI NIBANDH | ESSAY IN MARATHI लेखन करु शकतो.

मराठी निबंध यादी / MARATHI NIBANDH LIST / ESSAY IN MARATH LIST-